Eigenschappen

Heb je ooit gehoord van Rene Quinton? Waarschijnlijk niet. Toch heeft deze man duizenden levens gered van kinderen in Frankrijk en in Egypte aan het begin van de 20e eeuw met behulp van een serum dat nu zijn naam draagt.


 
Ocean Plasma
Dit is een van de grootste medische innovaties van de 20ste eeuw. Onschadelijk, eenvoudig en goedkoop. Ocean Plasma bereikt vandaag, net als aan het begin van de 20e eeuw, therapeutische resultaten die moeten worden gezien om het te geloven.

 

Met het begrip dat zeewater een complete mineraalbron is, kwamen er ook vele ideeen met betrekking tot de genezende krachten van zeewater. De studie van Quinton bracht aan het licht dat zeewater en menselijk bloedplasma bijna identiek is met betrekking tot de compositie van minerale zouten, proteïnen en diverse andere elementen. Quinton stelde tevens vast dat humane cellen konden blijven leven in zeewater, terwijl deze gelijk afbreken en afsterven in elk ander medium.De zeewateroplossingen
De hypertonische oplossing is het pure onvervalste zeewater in zijn natuurlijke vorm met al zijn oceanische componenten. De mineralen en spoorelementen concentratie is dus superieur aan die van het universele bloedplasma. Het is de meest geconcentreerde vorm en vandaar de naam: hypertonische oplossing.
Ter verduidelijking, de isotonische oplossing is de meest geconcentreerde vorm en is gelijk aan bloedplasma in haar minerale en spoorelementen concentratie.

 

Eigenschappen van Ocean Plasma hypertonische oplossing
De hypertonische oplossing bevordert de cellulaire voeding in een merkbare mate. Het dient te worden gebruikt als een regenererende en reminaliserende factor voor een levend wezen wanneer er behoefte is aan een geconcentreerd natuurlijke aanbod van alle mineralen en spoorelementen voor het optimaal functioneren van een organisme.


 
Moderne analytische technieken die werden gebruikt door A. Pischinger in 1994 hebben bevestigd wat Rene Quinton alleen kon vermoeden in 1904 bij het ontbreken van passende technologie: Ocean Plasma versnelt de regeneratie van het organisme, hetzij door de snelle of door de geleidelijke vervanging van een uitgeput innerlijke medium door het te vervangen met een natuurlijke en identiek gelijkwaardige, dus het bevorderen van een optimale celontwikkeling en -activiteit. Dit Plasma is bij uitstek een fysiologisch serum.

 

Van een artikel uit 1991 van: Dr. Andre Passebecq, M.D., Ph.D., N.D. en Dr. Jean-Marc Soulier, Ph.D., apotheker:

"Om een gezond lichaam te behouden, moet de homeostase constant gehouden worden. Dus een dynamisch evenwicht wordt voortdurend gereconstrueerd ten gevolge van de wijzigingen van het  metabolisme. Een gezond autonoom terrein is de basis van gezondheid en omgekeerd ontwikkelen ziekten zich ten gevolgen van een uitgeputte of overbelaste omgeving. De oorzaak van de meeste ziekten ligt in een onevenwichtig terrein."

 

Minerale zouten
De vier meest voorkomende kationen in het lichaam zijn natrium, kalium, calcium en magnesium uit fosfor die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Natrium is het monovalente kation kenmerk van extracellulaire vloeistof (ECV) en, omgekeerd, kalium is dat van de intracellulaire vloeistof (ICV). De samenstelling van zouten die aanwezig zijn in het ICV verschilt sterk van die van de ECV, maar is rechtstreeks afhankelijk van de samenstelling van de laatste. Hun relaties zijn verzekerd door de ionenpompen van het celmembraan.

 

Interactie en balans van minerale zouten
Daarnaast veroorzaakt een abnormaal kaliumgehalte een magnesium en natrium onbalans. Geen zout is onafhankelijk van de andere als ze alle direct of indirect interactie hebben met de andere elektrolyten.

 
Veel meer dan een geïsoleerd zout, is het algemene evenwicht van de zoutoplossing in de matrix van de interne omgeving, die zal zorgen voor een goede werking van het organisme. Bijvoorbeeld: onder  invloed van de verschillende zouten op de cardiale systemen bewijzen hun eigen betrokkenheid: natrium via volume en haar relatie tot calcium, kalium reguleert het cardiale automatisme, calcium en magnesium voor spiercontractie, enz.

 


Zeewater
Zeewater is een buitengewoon rijke en complexe matrix die nog steeds beschikt over tal van onverklaarbare eigenschappen. De structuur van het zeewater is nog steeds niet volledig bekend.

 
Inderdaad, tot op de dag van vandaag, is er geen andere vorm bekend dat alle fysisch-chemische eigenschappen bevat. Bovendien vertonen de elementen die samen de zeezout matrix vormen ook specifieke eigenschappen: bijvoorbeeld de totale oplosbaarheid van zouten aanwezig in het zeewater is hoger dan die waargenomen bij zouten opgelost in gedestilleerd water, ondanks de gelijktijdige aanwezigheid van andere zouten in zeewater. Een 33% oplossing van zeezouten, welke opnieuw in gedestilleerd water worden opgelost, vertonen niet alle eigenschappen van natuurlijk zeewater van hetzelfde zoutgehalte.

Daar komt nog bij dat de meeste van de in zeewater opgeloste bestanddelen (met uitzondering van CaCO3) verre van verzadigd zijn, ongeacht het belang van de omstandigheden of de beschikbaarheid van deze elementen in rotsen onder water


 
De rijkdom en diversiteit van minerale zouten en spoorelementen aanwezig in zeewater zijn uitzonderlijk. Gregory en Overberger hebben aangetoond dat de zoutmatrix van de zee de 92 sporenelementen bevat van Mendelev’s periodieke tabel.
Het bevat alle vitale voedingszouten en spoorelementen in concentraties variërend van 1 mg/L en 10 mg/L.
Het vertoont een belangrijke buffervermogen, met een pH tussen 7,9 en 8,3 en een gemiddelde zout concentratie van 33%. Merk in het bijzonder op dat alle mineralen die in zeewater aanwezig zijn, bijna in dezelfde concentratie voorkomen als in de interne omgeving van de mens.
 


De gezamenlijke studie van zeewater en de interne omgeving wijst op de gelijkenis tussen de minerale samenstelling van menselijk plasma en zeewater. Bovendien tonen de resultaten van zorgvuldig uitgevoerde behandelingen met water de verbazingwekkende therapeutische werking van zeewater. Hoe kan dit worden verklaard? Wat verbind zeewater en het vitale interne milieu? Als een gevolg van wat is de invloed van het zeewater op het ionische en minerale evenwicht van het organisme?


 
Rene Quinton beantwoordde deze vragen met bepaalde theorieën over de relatie tussen zeewater en de interne omgeving van zoogdieren, inclusief de mens. Hij concludeerde dat het menselijk organisme deze rijke, levengevende interne omgeving dat zo nauw verbonden is met isotonisch zeewater handhaafd voor de volledige ontwikkeling van cellen.


 
"Hij veronderstelde dat vanuit het minerale oogpunt, menselijke plasma’s en die van de zee van nature hetzelfde zijn. Met andere woorden, er is fysieke en fysiologische gelijkheid tussen zeewater en de interne omgeving van het organisme. Niet alleen bevatten zij dezelfde minerale composities, maar de bijzondere vorm, de structuur en de synergie van spoorelementen en minerale zouten die deel uitmaken van de matrix van zout zeewater, lijken sterk op de bestanddelen van de interne omgeving van het organisme."


 
Een goed voorbeeld hiervan kan gevonden worden in het therapeutisch mineraalwater; met uitzondering van de elementen die overvloedig aanwezig zijn, ontwikkelt veel van dit water in wezen hun genezende kracht in de minerale waterbron. Vanwege gebruikte methoden om het water te bewaren, verliezen deze hun eigenschappen, hoewel de constitutieve elementen aanwezig blijven.
 

 
Als gevolg van het mineraal evenwicht moet de pH worden hersteld door het zeeplasma. De Duitse arts Ropffer onderzocht grondig de evolutie van de pH van het lichaam bij patiënten aan wie hij  hydromarine behandelingen had voorgeschreven. Hij concludeerde het volgende: "Voor een normaal en alkalisch organisme, is een duidelijke toename van de zuurwaarden vastgesteld. Hetzelfde geldt voor verzuurde organismen, waarbij een dramatische daling in zuurwaarden is vastgesteld. Geen geval is hetzelfde gebleven.”


 
Daarom kan worden gesteld dat in geval van een globale onbestendige zuurgraad, een genezing van drinkbaar zeewater ervoor zorgt dat de normale zuurgraad wordt hersteld. Met name in gevallen van gastritis tengevolge van dieetfouten of misbruik van alcohol en nicotine, zijn opmerkelijke resultaten  verkregen.


 
Dr Jarricot schreef: "Marine plasma is niet een serum tegen die en die ziekte, maar het is ontworpen voor de levende cel." Met andere woorden, het is een product dat voornamelijk door de aard ervan bijdraagt aan het herstel van de gezondheid en ziekten en de symptomen ervan bedwingen."


  
Elke calcium-fosfor onbalans vermindert de weerstand tegen ziekte en daardoor verbetert de gevoeligheid voor ziekten, verhoogt de kans op vermoeidheid, verzwakt de intellectuele vermogens en leidt tot voortijdige veroudering.
 
Magnesium kan alleen worden gebruikt als een evenwichtige calcium-fosfor verhouding bestaat. Magnesium werkt als een regulator van calcium fixatie en fungeert als fosfor vervoerder. Het is daarom een integraal onderdeel van het calcium-fosfor complex.
 
Totale osmose treedt op tussen het plasma en het innerlijke vloeistofmilieu.   
Koud-gesteriliseerd Isotonisch zeewater wordt meestal uitgescheiden door de nieren. Dit geëlimineerd zeewater is doorgaans twee keer zo geconcentreerd en twee keer zo dik als kunstmatig fysiologisch serum.
De opname of verwijdering van de zee-ionen wordt mogelijk gemaakt door cellulaire receptoren welke met een grote mate van nauwkeurigheid de polariteit vaststellen die ontleent zijn aan de leefgemeenschap.
 
Moderne ontwikkelingen in de fysiologie en moleculaire biochemie hebben de gelijkenis bewezen van de minerale inhoud van het innerlijke milieu van zoogdieren en zeewater. Deze overeenkomst maakt het mogelijk voor elk organisme te selecteren of te verwerpen wat het nodig heeft op een natuurlijke manier.   
Zij kwamen allen tot dezelfde conclusies, dat wil zeggen, dat zeewater  identiek is met de vloeistoffen zoals die van mensen en andere zoogdieren. Dit maakt het mogelijk, onder bepaalde optimale omstandigheden, dat geïsoleerde cellen, weefsels en hele organen overleven in dit medium.
 
 
Rene Quinton zijn opvolgers waren: prof. dr. Alexis Carrel (Nobelprijs voor Neurofysiologie), prof. A. Bogolometz (cytotoxische serum), Dr. Jean Jarricot (Marine Method), Dr. Alfred Pischinger (Basis Bio Regulatie Systeem). 
Onderzoek uitgevoerd door Rene Quinton en zijn opvolgers heeft ontegenzeggelijk aangetoond dat, vanuit een wetenschappelijk en klinisch oogpunt het Plasma identiek is aan de onmisbare vloeistof die de ontwikkeling van het leven in stand houdt.


De hypertonische oplossing wordt aanbevolen voor gebruik om als het ware een therapeutisch schokeffect bij het organisme teweeg te brengen en tot een bijna onmiddellijk nieuw leven inblazen van verarmde, organische systemen. Het is ook aanbevolen voor gebruik voorafgaand aan een verwachte afvoer van energie of fysieke, intellectuele of emotionele aard. De isotonische oplossing kan oraal worden ingenomen, ingespoten of worden gebruikt in transfusie. Injecties kunnen, indien nodig, subcutaan, intramusculair en intraveneus worden toegediend.


Deze eeuwenoude aanpak wordt nu op grote schaal gebruikt in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Een Studie en Researchcentrum is ook opgericht met het doel het beschikbaar stellen van eerdere en huidige onderzoeken uitgevoerd met behulp van de Plasma producten. Er zijn eveneens uitgebreide studies gedaan, met name van de injecteerbare Plasma voor gebruik bij de behandeling van ernstige of vergevorderde ziekten, die steeds vaker voorkomen.
Overal werden ziekenhuizen de nieuwe therapie van Rene Quinton gewaar en waren positief vanwege de goede resultaten. Twaalf centra die zijn methoden toepasten werden vervolgens opgericht in Frankrijk, België en Egypte. Helaas maakte de oorlog in Europa een einde aan zijn onderzoek en zijn theorieën werden tijdelijk aan de kant gezet. Uitgeput door zijn werk, stierf Rene Quinton in 1925. Het was pas in de jaren tachtig dat de Franse artsen en therapeuten opnieuw begonnen met zijn therapeutische aanpak te onderzoeken.
 In 1921, bracht Dr Jarricot "The Marine Dispensary" uit, die de resultaten van zijn therapeutische experimenten bevatte, in de behandeling van kinderziekten volgens de formule van Quinton.


 
Rene Quinton was de eerste persoon om de gelijkenis tussen zeewater en lymfe- en bloedplasmasystemen van zoogdieren te onderzoeken. Hij trachtte de mysteries van de zee, het water en de verenigbaarheid ervan met levende organismen op te lossen door het uitvoeren van verschillende wetenschappelijke experimenten in ziekenhuizen. De resultaten die hij behaalde waren onverwacht indrukwekkend, aangezien verschillende mensen die stervende waren hun kracht herwonnen. Rene Quinton werkte samen met Drs. Potocki, Mace en Jarricot, en vier jaar werkte hij aan het perfectioneren van zijn technieken en het aanpassen van de doseringen. In 1904 bracht hij een boek uit met de resultaten van zijn experimenten in het ziekenhuis, genaamd “L’eau de mer, milieu organique” (Zeewater: Organisch Medium). Het boek werd opnieuw uitgegeven in 1995 vanwege de actualiteit van de goed onderzochte inhoud.